Isten áldja meg a magyart,

tartson neve míg a Föld tart!

Paradicsom hazájában, éljen, éljen örök boldogságban

éljen örök boldogságban!

Töltse békével napjait,

Egyezve lássa fiait!

Tatár, török s más ellenség, minket meg ne rendíttessék

minket meg ne rendíttessék!

 

Isten áldja meg a magyart,

tartson neve, míg a Föld tart!

Isten áldjon meg bennünket, minden igaz magyar embert,

minden igaz magyar embert!

 

Magyarok Istene tekints e szép népre!

Kik hozzád sóhajtunk e siralomvölgybe!

Szüntesd meg a nagy vérontást, a testvéri viszálykodást,

Derítsd e szép népre békesség hajnalát!

 

Sírva és zokogva kérjük Fölségedet!

Vondd vissza népedtől büntető kezedet!

Áldd meg szegény magyarokat, felejtsék el balsorsukat!

Urunk Jézus Krisztus, mutass nekünk utat!

­
This website is protected by RSFirewall!, the firewall solution for Joomla!