Hagyományunkhoz híven, immár harmadszor rendeztük meg a gyalázatos 'Trianoni diktátum' évfordulóján a megemlékezésünket.
Veszprémben 2009. június 04. 16:30-kor megszólaltak városunk harangjai és elsírták bánatunk.

 

Valahol aláírtak valamit, valahol megalkudtak valamit, valahol elosztottak valamit; valahol egy nyitott ajtót becsaptak, hogy legyen az zárva örökre. Ahová a magunk erejével, ezer esztendő munkájával kapaszkodtunk és minden lépcsőfokot a magunk izmaival és eszével vágtunk a magunk vérével öntözött irdatlan sziklába: onnan dobtak le minket. (Kós Károly: Kiáltó szó)

Kós Károly szavait folytatva, nem ledobtak, letaszítottak és megtiportak. SŐT! Tipornak ma is. Nem szöges bakancsokkal taposnak, hanem a pénz, a Mammon korbácsával vernek. Elvették országunk nagy részét, de ez nem volt elég! Kell nekik a csonka Magyarország is, kell nekik a lelkünk is.
Innét üzenjük: NEM ADJUK!

Nemzetünk már egyenesíti derekát! Csontjai még ropognak, a lábai még nehezen mozdulnak, de már áll és fejét felemelve büszkén néz a jövőbe!
Európa nem feled: Mi nem felejtünk!

Ezt láttam az emberek szemében, akik részt vettek a megemlékezésen.
Évről évre, napról napra többen vagyunk!
Itt lehet csak igazán érezni, hogy mit jelent az: "magyar az, kinek fáj Trianon".

A megemlékezést elnök asszonyunk nyitotta meg. Köszöntötte a jelenlévőket, külön köszöntve Márfi Gyula érsekatyát, Isó Dorottya nagytiszteletű asszonyt, Niderhoffer Zoltán nagytiszteletű urat, a pártok és a sajtó képviselőit.

A Himnusz eléneklése után hangfelvételről meghallgattuk Dr. Padányi Viktor: Így történt c. művének befejező részét Koltai Gábor Trianon c. filmjéből.
Ez után Havas Adalaida elszavalta József Attila "Nem, nem soha" c. versét, majd Tóthné Zita (elnök asszony) tájékoztatott a trianoni veszteségünk tárgyszerű adatairól. Közben a gyönyörű népviseletbe öltözött fiatalok eltávolítottak a Nagy Magyarország térképéről az elrabolt területeket, amelyek mögött feltűnt az üresség fekete színe. Ezután Dsida Jenő Psalmus Hungaricus c. megzenésített verse hangzott el.
Bikádi László református lelkész megemlékező beszédét Havas Adalaida előadásában Szegedi László Halld meg, vén Európa verse követte, majd Veresné Petrőcz Mária énekelt.
Az egyházi méltóságok áldása és imája után koszorúzás következett. A Szózat és a Székely Himnusz zárta az ünnepséget.

A színvonalas megemlékezés hangfelvételét letöltheti és meghallgathatja: hanganyag

A megemlékezésről készült fotók megtekinthetők a  fényképalbumunkban.

­
This website is protected by RSFirewall!, the firewall solution for Joomla!